SON HABERLER
Bir Şehir Hayali Atölyeleri 3. Hafta Kayıtlarımız Başladı!
Daha iyi bir yaşam için şehrine, mahallene dair hayaller kuruyor musun? Hayallerinin, şehrinin vizyonuna ve politikalarına dönüşmesini ister misin? Cevabın evetse seni Bir Şehir Hayali Dijital Atölyelerine davet ediyoruz! Türkiye’nin 10 ilinde yapılacak dij...
Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumuyla 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' olarak adlandırılan yeni bir sistem geçiş yapıldı. Haziran 2018 seçimleriyl...
Hayal Atölyeleri tüm hızıyla sürüyor!... Daha iyi bir yaşam için şehrine, mahallene dair hayaller kuruyor musun? Hayallerinin, şehrinin vizyonuna v...
Daha iyi bir yaşam için şehrine, mahallene dair hayaller kuruyor musun? Hayallerinin, şehrinin vizyo...
"2021'e Girerken Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Yasama ve Yürütme" başlıklı raporumuz Can Coşkun'un Halk ...
Yurttaşların yaşadıkları şehirle ilgili daha çok düşünmesini ve fikirlerini dile getirmesini amaçlay...
Türkiye'nin en katılımcı ve en çoğulcu sivil toplum platformu olan Denge ve Denetleme Ağı, Cumhurbaş...
Vatandaşların yaşadıkları şehirle ilgili daha çok düşünmesini ve fikirlerini dile getirmesini amaçla...
“Denge ve denetleme mekanizmaları”, “kuvvetler ayrılığı”, “yetkilerin sınırlanması”, “hukukun üstünl...
SOMUT ÖNERİLER
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Yürütme Raporu...
Denge ve Denetleme Ağı olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 referandumundan bugüne yasama, yürütme ve yargı alanında yaşananları mercek altına ...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yargı Raporu...
Türkiye'nin en katılımcı ve en çoğulcu sivil toplum platformu olan Denge ve Denetleme Ağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yargıyı ele alan bir rapor hazırladı. Yargı alanında...
Sivil Toplumun Hedef Gösterilmesi Değil Süreçlere Etkin Bir ...
Son dönemde meslek örgütü niteliğindeki sivil toplum kuruluşlarının siyasetçilerin ve karar vericilerin hedefi haline getirilmesinden büyük kaygı duyuyoruz. Çünkü sivil toplum...
Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları...
Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları: Hitit, Bizans ve Osmanlı Devletlerinde İktidarın Kısıtlanması, Yönetimsel Gelenekler ve Toplum-Devlet İlişkileri Anad...
Hatırlatıyoruz: İfade, Basın ve Haberleşme Özgürlükleri Anay...
Düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü ile birlikte, hem Anayasa hem de evrensel hukuk tarafından korunan temel haklar arasındadır. Türkiye’de son yıll...
DDA olarak İstanbul Sözleşmesi konusunda tarafız!...
Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bitirmeyi öngören İstanbul Sözleşmesi; toplumsal cinsiyete duyarlı, kapsayıcı ve bütüncül politikalar ve sürekli denetim ...
Sağlıklı bir denge ve denetleme sistemi açısından barolara i...
Sağlıklı işleyen bir denge ve denetleme için etkin, bağımsız ve tarafsız savunmanın önemine dikkat çekiyoruz: Bu politika belgesinin PDF haline ulaşmak için tıklayın: BAROLARA İLİ...
İhtiyacımız özgürlüklerin sınırlandırılması değil genişletil...
Denge ve Denetleme Ağı, 300’e yakın sivil toplum kuruluşunu denge ve denetleme mekanizmalarıyla güçlendirilmiş katılımcı bir demokrasi hedefiyle bir araya getirmiş, Türkiye’nin en ...
Çalışma Alanlarımız