İlke ve değerlerimiz: Bir Hatırlatma
19 Aralık 2019 , Perşembe 13:02
 • Ağımızın taleplerinin yer aldığı deklerasyon, bizleri bir araya getiren ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza temel sağlayan belgedir. Denge ve Denetleme Ağı, hiçbir siyasi parti ya da politik yaklaşımın tarafında değildir, sadece demokrasinin tarafındadır. Katılım, şeffaflık, diyalog, uzlaşma, karşılıklı saygı ve çoğulculuk değer ve ilkeleri üzerine inşa edilmiş ulusal ve yerel düzeyde siyasi ve sivil kültürün yerleşmesi için çalışır; bu ilkeleri kendi çalışmalarına temel alır. Denge ve Denetleme Ağı, etkin bir denge ve denetleme sistemi ile demokrasi vaadini – özgürlük, eşitlik, adalet, barış ve refah – yerine getirmek için var olan mekanizmaları güçlendirmeyi ve yeni mekanizmalar önermeyi ilke edinir.

  Son gelişmeler ışığında, Denge ve Denetleme Ağı'nın ilke ve değerlerini bir kez daha hatırlatmak isteriz:

  Tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olan Ağımızın içinde, farklı toplumsal kesimleri temsil eden ve farklı siyasi görüşlere sahip çeşitli sivil toplum kuruluşları bir arada yer almaktadır. Bizler, bu çeşitliliğimizi, zenginliğimiz olarak görüyoruz.

  Faaliyetlerimiz, karar alma süreçlerimiz ve para kaynaklarımız da dahil olmak üzere, bütün çalışmalarımızda şeffaflığı esas alıyoruz.

  Kaynaklarımız, Türkiye’de, pek çok sivil toplum örgütü ve devlet kuruluşuna da fon veren uluslararası bağış kuruluşlarından geliyor. Kaynaklarımızın hepsi; insan haklarının korunması, Türkiye’de demokrasinin güçlendirilmesi ve nihayetinde vatandaşlar olarak hepimizin refahının arttırılmasına katkı verebilmek için kullanılıyor. Denge ve Denetleme Ağı olarak, kaynaklarımızı ve çalışmalarımızı bu amaçlar doğrultusunda kullanıyor olmaktan gurur duyuyoruz.

  Kaynaklarımızın nasıl kullanılacağına, Ağ üyelerimizin ortaklaşa oluşturdukları deklarasyon ve ilkeler doğrultusunda, Ağın kendisi karar veriyor.

  Kaynaklarımız sadece Denge ve Denetleme Ağı’nın çalışmaları için kullanılıyor. Ağımızın hiçbir üyesine, kendi kampanya ve çalışmalarını yürütmesi için kaynak aktarılmıyor. Üyelerimiz kendi çalışmalarını kendi kaynaklarıyla yürütüyor.

  Şeffaflığı savunan ve uygulama gayretinde olan bir Ağ olarak, diğer sivil toplum kuruluşlarına, çalışmaları ve kaynakları konusunda şeffaf olmaları yönünde yaptığımız çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Savunduğumuz değerler doğrultusunda, ilkelerimizle uyumlu olarak çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.

  En Çok Okunanlar
  Yazarın Diğer Yazıları