Koordinasyon Grubu

• Koordinasyon Grubu (KG), ağın karar verici yapısıdır. Her bir RG’nin kendi içinden seçeceği ikişer temsilcinin bir araya gelmesiyle oluşur. Ağın genel stratejisinin belirlenmesinde yönlendirici davranır; iç işleyişi, gerek
yasal yükümlülükler gerekse de DDA ilke ve değerleriyle uyum içinde koordine eder.
• Koordinasyon Grubu:
• İsim/Görev/Kurum