İç Değerlendirme Grubu

İç Değerlendirme Grubu (İDG), yapılan tüm çalışmaların Ağın stratejik planı, savunuculuk öncelikleri, ilke ve
değerleri ile deklarasyonuna uygunluğunu denetler. Üyeleri, KG tarafından ve bir önceki dönemin KG üyeleri arasından, uzlaşma ile belirlenir.

İç Değerlendirme Grubu Üyelerimiz: 

  • Hürdoğan Aydoğdu – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | Evcikuzkışla Kültür ve Dayanışma Derneği
  • Ömer Atalar – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | Demokrasi ve Katılım Derneği
  • Dilan Kaya – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | DİTAM / Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi
  • Müjgan Suver – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | Marmara Grubu Vakfı

e-bültenimize abone olun!