Nasıl çalışıyoruz & Yapımız

DEKLARASYONUMUZ: 300’e yakın sivil toplum kuruluşu olarak, ağa üye olurken, deklarasyonu imzalıyor ve demokrasi talebimizde ortaklaştığımızı beyan ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın temelinde üye sivil toplum örgütleri tarafından kabul edilen ve duruşumuzu yansıtan bu deklarasyon bulunuyor. Çalışmalarımız, araştırmalarımız, raporlarımız ve kamuoyuna yönelik mesajlarımızda bu metni esas alıyoruz.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ: Birlikte çalışırken de bazı sınırlarımız var. Ağa üye olan her bir örgüt, profesyonel çalışanlarımız ve gönüllülerimiz bu ilke ve değerlere sadık kalarak çalışmalarını yürütüyor.

YAPIMIZ: Ağın her bir bileşeni, karar, yürütme ya da denetim organının görev ve sorumlulukları ile nasıl göreve geldikleri ve hesap verme mekanizmalarını, yine tüm üyelerimizle birlikte hazırladığımız yapı metnimiz ortaya koyuyor.

KAYNAKLARIMIZ: Tıpkı tüm faaliyetlerimiz ve karar alma süreçlerimizde olduğu gibi, kaynaklarımız konusunda da şeffaflığı esas alıyoruz. Kaynaklarımız tüm üyelerimiz ve tüm kamuoyunun denetimine açık.

FAALİYET RAPORLARI VE STRATEJİ BELGELERİMİZ: Ağımızın geçmişteki tüm faaliyetlerini faaliyet raporlarından, önümüzdeki dönem çalışmalarını ise strateji belgelerinden de izlemek mümkün.

TOPLUMSAL CİNSİYET YAKLAŞIMIMIZ: Ağımız tüm çalışmaları ve tüm süreçlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor ve yaygınlaşmasına çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yaklaşım belgemiz de nasıl çalıştığımıza bir diğer yanıt.

Yanı sıra, toplumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda, uluslararası anlaşmalar, Avrupa Konseyi kuralları, uluslararası standartlar, evrensel demokrasi prensipleri ve iyi uygulama örnekleri ağımızın çalışmalarına rehberlik ediyor.

Tüm çalışmalarımızda çeşitli görüşlerdeki yurttaşları, uzmanları ve karar vericileri bir araya getiriyor, diyalog oluşmasını teşvik ediyor, bilgi paylaşımı ile kapsamlı ve yapıcı tartışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Yaptığımız her çalışmada, Türkiye’de denge ve denetleme sistemini güçlendirmek için çözüm önerileri geliştirmeyi esas alıyoruz.

e-bültenimize abone olun!