Kaynaklarımız

Nasıl kaynak geliştiriyoruz?

Tıpkı tüm faaliyetlerimiz ve karar alma süreçlerimizde olduğu gibi, kaynaklarımız konusunda da şeffaflığı esas alıyoruz. Dahası ağımıza üyelik süreçlerinde yakalamaya çalıştığımız çeşitliliğe, faydalandığımız fon kaynakları açısından da ulaşmayı önemsiyoruz. Kaynaklarımız, Türkiye’de, pek çok sivil toplum örgütü ve devlet kuruluşuna da kaynak sağlayan uluslararası bağış kuruluşlarından geliyor.

Ağ üyeleri belli bir dönem için belirlenen strateji ve önceliklere göre çalışma programları oluşturuyor ve bu programları hayata geçirebilmek için fon kaynaklarına başvuruyor. Fon kaynakları bu proje tekliflerini kabul ya da ret edebiliyor, ancak içeriğe dönük bir müdahaleleri söz konusu değil. Tüm faaliyetler, ağın ilkeleri, hedefleri programları ve takvimine göre gerçekleştiriliyor.  

Kaynaklarımızın hepsi, insan haklarının korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve nihayetinde vatandaşlar olarak hepimizin refahının artmasına katkı verebilmek için gerçekleştirilen ağ çalışmalarında kullanılıyor.  

DDA’ya üye hiçbir sivil toplum örgütüne, kendi kampanya ve çalışmalarını yürütmesi için kaynak aktarılmıyor. Üyeler kendi çalışmalarını kendi kaynaklarıyla yürütüyor. Ayni katkılar, hali hazırda İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından sağlanıyor. Kaynakların nasıl kullanılacağına, üyelerin ortaklaşa oluşturdukları deklarasyon ve ilkeler doğrultusunda, ağın kendisi karar veriyor.

Bugüne kadar hangi kaynaklara eriştik, neye harcadık? 

2018 – 2019

Denge ve Denetleme Ağı olarak, 2018 başı itibariyle iki temel kaynakla faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz: İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı. 

Destekçilerimiz (2018 – 2019)Miktar (TL)
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (Eylül 2018 – Temmuz 2019)255.650,00
SIDA (Nisan 2018-Aralık 2018)* ~2.077.690,80
Toplam gelir (2018 ~)2.333.340,80
SIDA (Ocak 2019 -Aralık 2019)* ~2.000.000,00
Toplam gelir (2019 ~)2.000.000,00

* 30 Kasım 2018 TMCB Kur’a göre SEK Alış: 0,56839

2018 – 2019 yıllarında nerelerden kaynak elde ettik? 

2016 – 2017

2016 – 2017 yılları arasında, Denge Denetleme Ağı olarak toplam 1,87 milyon TL kaynak geliştirdik. Bu miktara kaynaklık eden fonlar ve dağılımları aşağıdaki gibi: 

Destekçilerimiz (2016 – 2017)Miktar (TL)
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı892,934.01
Hollanda Kraliyeti MATRA Programı434,855.00
National Democratic Institute*489,091.62
Toplam gelir1,816,880.63
DDA chart kaynak 02
DDA chart kaynak 04

2014 – 2015

Ağımız kurulduğu 2014 yılından 2015 sonuna kadar, yani iki yıllık süre boyunca, toplam 3,2 milyon TL değerinde kaynak geliştirdi. Bu miktara kaynaklık eden fonlar ve dağılımları aşağıdaki gibi: 

Destekçilerimiz (2014 – 2015)Miktar (TL)
AB Komisyonu Sivil Düşün Programı1,703,119.00
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı619,209.36
Hollanda Kraliyeti MATRA Programı 207,390.50
Kanada Büyükelçiliği74,500.00
Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu140,287.25
İstanbul Politikalar Merkezi122,000.00
İstanbul İsveç Başkonsolosluğu151,500.00
National Democratic Institute*217,878.30
Toplam gelir3,235,884.41
DDA chart kaynak 01
DDA chart kaynak 03

* 2014 başından 2016 sonuna kadar Denge ve Denetleme Ağı’nın sekreterya hizmeti, ayni destek olarak National Democratic Institute (NDI) tarafından sağlanmıştır. NDI’ın DDA’ya doğrudan desteği belirtilen kadar olmuştur. NDI’ın ağa ayni ve maddi desteği, 2018 itibariyle tamamen sona ermiştir.   

e-bültenimize abone olun!